เชฟวิชิตจะพาไปบุกตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ถิ่นตลาดบ้านเกิดของเชฟ พร้อมวิธีการเลือกซื้อและเทคนิคการทำ “สันคอหมู”